سیستم جمع آوری بارکد و شمارش کالا

سیستم جمع آوری بارکد و شمارش کالا راهکاری است که امکان جمع آوری و ارزیابی مجموعه ای از اطلاعات را به روشی سازگار و کارآمد فراهم میسازد، سیستم های مدرن جمع آوری اطلاعات برای به دست آوردن حجم عظیمی از داده ها و تجزیه و تحلیل صحیح آنها به فناوری های پیشرفته متکی هستند.

اگرچه یک سیستم جمع آوری اطلاعات به روش های مختلف در زمینه ها و صنایع مختلف قابل بکار گیری می باشد اما غالبا دارای انواع و دسته های خاصی نیز می باشند، به عنوان مثال سیستم های جمع آوری داده های بارکد را می توان به دو روش مختلف به عنوان یک سیستم تعاملی و دسته ای تنظیم کرد، یک سیستم تعاملی ورود داده ها را در زمان واقعی کنترل می کند در حالی که یک سیستم دسته ای داده ها را برای استفاده های بعدی ذخیره می کند.

جنبه های دیگر سیستم های جمع آوری اطلاعات به سخت افزار مورد استفاده، مجموعه داده های در حال ارزیابی و ذینفعان مختلف بستگی دارد، کسانی که سیستم های جمع آوری اطلاعات را ایجاد و نگهداری می کنند غالباً اسناد گردش کار مفصلی را ارائه می دهند.

سیستم جمع آوری بارکد و شمارش کالای سورن

سیستم جمع آوری بارکد و شمارش کالای سورن یک نرم افزار مبتنی بر بارکد قابل نصب بر روی دستگاه های موبایل کامپیوتر می باشد که بیشتر برای شمارش کالا و انبارگردانی در انبار ها به صورت پورتابل مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار در این سیستم به این صورت می باشد که ابتدا بارکد کالا توسط بارکد خوان دستگاه موبایل کامپیوتر قرائت و پس از شمارش مقدار موجودی کالای مورد نظر وارد سیستم و برای آن ثبت می شود، این فرایند به همین ترتیب برای تمام بارکدها تکرار می شود و در نهایت یک فایل با فرمت txt یا xml  جهت انتقال و ورود به سایر سیستم ها ذخیره و ساخته میشود.

بدین ترتیب سیستم سنتی صورت برداری از اجناس بصورت دستی که زمانبر و با خطاهای زیاد همراه میباشد جای خود را به یک سیستم مکانیزه ماشینی و بدون دخالت انسان خواهد داد.

جمع آوری بارکد و شمارش کالا